Home

Euromatric es especialista en el disseny i construcció de matrius i en la posterior estampació metàl·lica en fred.

Les nostres instal·lacions consten de taller de matriceria on es dissenyen i construeixen tota mena de matrius: convencionals, progressives, transfer, prototips,…. i fàbrica d'estampació en fred on es fa la producció de peces.

Oferim total flexibilitat adaptant-nos tan a series curtes com llargues.

L'experiència en els processos d´estampació ens permeten tenir un major coneixement per dissenyar i construir matrius mes eficients.

Euromatric conscient de la situació del mercat i del propi sector s'esforça per poder ser mes competitiu oferint un servei mes personalitzat col·laborant estretament amb el client en la realització del producte amb la fi d'optimitzar i economitzar el procés productiu.

 

Els nostres serveis:

 

Estampació de peces metàl·liques.

Disseny i fabricació de Matrius i Motlles.

Utillatges especials o maquinaria especifica pel sector.


Reparacions i manteniment de Matrius.

Mecanització de peces.

Prototips.


Projectes i disseny.